تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه یکی از خدماتی است :که ساکنین ساختمان ها در شهر تهران به آن نیاز دارند.

معمولا در ابتدا ساکنین ساختمان توجه به این موضوع نمی کنند.

تا زمانی که علائمی همچون افزایش مبلغ قبض آب،

صدای چکه آب از دیوار،

تشکیل نم و رطوبت در دیوارها و سقف

، کمبود فشار آب به وجود

به علاوه نشت یابی لوله فاضلاب اگر به موقع انجام نشود می تواند خسارت ها مالی و جانی بسیاری را برای ساکنین منازل ایجاد نماید

دستگاه

کلیدواژه خود را وارد کنید